Gesprek met Frank Keizer: Staat van de poëzie

FRANK KEIZER

dimanche 14 juillet
03.19u - 03.19u

Prix: Betaalde toegang Langue: NL Lieu:

Coordinatie: Poëziecentrum & VONk&Zonen

Avec

Frank Keizer; Moderatie: Astrid Haerens

We willen graag een intieme sfeer creëren waarin dichters, organisatoren en poëzieliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. In een versnipperd landschap is het moeilijk om elkaar te ontmoeten. Daarom kan je enkel aanschuiven via een duo-ticket: je neemt als organisator een dichter mee, of als dichter een organisator. Dichters mogen elkaar meebrengen. Ben je liefhebber? Dan mag je ook aanschuiven, mits je een andere liefhebber meebrengt.


Na het ontbijt zullen we ons verzamelen voor de Staat van de Poëzie, uitgesproken door Frank Keizer. In zijn Staat gaat Frank in op zijn persoonlijke ervaring van wonen in Brussel. Via het werk van Henri Michaux, Federico Garcia Lorca en Sonja Prins is het een oproep om via poëzie de toekomst die op ons afkomt vorm te geven;


‘Net als Henri Michaux, de Brusselse dichter die geen Brusselse dichter
wilde zijn, kan ik mij er verwijderen van mijn kern, binnen naar buiten projecteren. Zo kijk ik naar Nederland vanaf de zijlijn. Elk hier is er ook een elders.’