Alex Deforce

Alex Deforce DR
© DR

Begin 2019 zette Alex Deforce (°1984) zijn eerste dichterlijke stappen op 'Nachtdichter' van Victor De Roo, bij het Amsterdamse label Knekelhuis. Recenter voorzag hij Brihang van poëtische interludiums op zijn 'Casco' album, waarvoor hij gedichten van Georges Perec voordroeg. In 2020 kwam zijn eerste solo 7 inch vinyl uit op het Brusselse Lexi Disques label, poëzie op muziek van en met Charlotte Jacobs en Wiet Lengeler. In 2022 startte Les Editions Deforce, een kleine uitgeverij met uitgaves van samenwerkingen met o.a. Victor De Roo, Paulo Rietjens en Azertyklavierwerke.